Muzeum Mohelno

úvod > informace

Informace

Tato webová stránka vznikla na podporu myšlenky zřízení stálé expozice o historii Mohelna.
První pokus byl učiněn podáním návrhu zastupitelstvu městyse Mohelno na využití podkroví
v galerii Stodola pro instalaci takové expozice, která by poskytla široké veřejnosti informace
nejen o archeologických nálezech učiněných v okolí Mohelna, ale byla by procházkou celou
historií Mohelna.
Co v muzeu najdete:
- přírodovědná část - především o přírodní rezervaci "Mohelenská hadcová step"
- archeologická část - archeologické nálezy a jejich význam
- protohistorie, středověk - archeologické nálezy z doby římské a středověku, faksimile středověkých dokumentů
- etnografická část - místní tradice, zaniklá významná řemesla (kamnáři, malovaný nábytek),...
- novodobá historie (1. a 2. sv. válka, poválečná doba)
- významné osobnosti, které z Mohelna pocházely nebo zde žily
- prezentace současného života obce, činnost spolků (hasiči, Sokol, ...)
- dětský koutek

Vkládáme další informace pro zájemce o historii:
- dokumenty a publikace o naší minulosti (v sekci Dokumenty)
- nálezové zprávy z archeologických výzkumů a fotografie archeologických nálezů (v sekci Nálezy)
- kresby, náčrty, mapy apod. (v sekci Obrázky)

Zároveň zde budeme informovat o dalších krocích k realizaci muzea městyse Mohelno.