Muzeum Mohelno

úvod > informace

Informace

Zastupitelstvo městyse Mohelno na svém jednání dne 15.11.2017 opět zamítlo návrh na zřízení muzea
v podkroví Galerie "Stodola"(viz.Usnesení č. 5/24/2017). Hlavním argumentem proti byla nemožnost
bezbarierového přístupu. Starosta po hlasování načrtl svoji představu muzea, která je podstatně
dražší a není jisté, že se zrealizuje (mimo jiné by šlo o vybudování nového objektu).

Tato webová stránka vznikla na podporu myšlenky zřízení stálé expozice o historii Mohelna.
První pokus byl učiněn podáním návrhu zastupitelstvu městyse Mohelno na využití podkroví
v galerii Stodola pro instalaci takové expozice, která by poskytla široké veřejnosti informace
nejen o archeologických nálezech učiněných v okolí Mohelna, ale byla by procházkou celou
historií Mohelna.
Co by v muzeu mělo být:
- přírodovědná část - především o přírodní rezervaci "Mohelenská hadcová step"
- archeologická část - zde by se prezentovaly archeologické nálezy a jejich význam
- protohistorie, středověk - archeologické nálezy z doby římské a středověku, faksimile středověkých dokumentů
- etnografická část - místní tradice, zaniklá významná řemesla (kamnáři, malovaný nábytek),...
- novodobá historie (1. a 2. sv. válka, poválečná doba)
- významné osobnosti, které z Mohelna pocházely nebo zde žily
- prezentace současného života obce, činnost spolků (hasiči, Sokol, ...)
- dětský koutek

V sekci Dokumenty naleznete "projekt", který byl zastupitelstvu předložen s tímto návrhem.

Dále jsme sem už začali vkládat další informace pro zájemce o historii:
- dokumenty a publikace o naší minulosti (v sekci Dokumenty)
- nálezové zprávy z archeologických výzkumů a fotografie archeologických nálezů (v sekci Nálezy)
- kresby, náčrty, mapy apod. (v sekci Obrázky)

Zároveň zde budeme informovat o dalších krocích k realizaci muzea městyse Mohelno.