Muzeum Mohelno

úvod > nálezy > nálezové zprávy > zpráva o arch.akci "Na Valech"

Nálezová zpráva - "na Valech" - opěrná zeď, 2011

Textová část

obrazová část

fotogafie

expertní list