Muzeum Mohelno

úvod > dokumenty > nejstarší zpráva o Mohelnu

Nejstarší písemná zpráva o Mohelnu

Nejstaršími písemnostmi, v nichž je zmiňována existence Mohelna, jsou dvě v originále dochované listiny z roku 1234. Obě se týkají patronátního práva kostela v Mohelně.

První listinou, v níž chybí den a místo vydání, moravský markrabě Přemysl předává své patronátní právo kostela v Mohelně klášteru cisterciáckého panenského řádu v Oslavanech. Mezi svědky listiny markraběte je uveden na prvním místě olomoucký biskup, chybí ale jeho jméno; přitom jména níže postavených svědků uvedena jsou. To se dá vykládat tak, že písař jméno biskupa neuvedl, protože ho neznal – třeba protože listinu psal s odstupem času, kdy jméno biskupa už zapomněl.
Zde nabízíme její fotokopii a její přepis s překladem.

Převod práv uvedených výše potvrdil olomoucký biskup Robert druhou listinou, vydanou 26. srpna 1234 v Modřicích.
Zde je její přepis s překladem.

Editor kodexu Gustav Friedrich obě listiny považuje za pravé a dodává, že stejný rukopis se vyskytuje i na jiných listinách z té doby.