Muzeum Mohelno

uvod

Dne 25.8.2018 bylo díky místním nadšencům otevřeno muzeum Mohelenska na místní faře ve dvoře.
10.6.2019 bylo muzeum přestěhováno do podkroví Galerie Stodola, Mohelno č.p. 86.
Kromě archeologických nálezů, rondelům nebo mohylám se věnuje i výzkumu hadcové stepi, významným osobnostem Mohelenska nebo výročí 100 roků republiky.

Muzeum je rozděleno na:
- přírodovědná část - především o přírodní rezervaci "Mohelenská hadcová step"
- archeologická část - zde se prezentují archeologické nálezy a jejich význam
- protohistorie, středověk - archeologické nálezy z doby římské a středověku, faksimile středověkých dokumentů
- etnografická část - místní tradice, zaniklá významná řemesla (kamnáři, malovaný nábytek),...
- novodobá historie (1. a 2. sv. válka, poválečná doba)
- významné osobnosti, které z Mohelna pocházely nebo zde žily
- prezentace současného života obce, činnost spolků (hasiči, Sokol, ...)
- dětský koutek

Kudyznudy.cz - tipy na výlet