Muzeum Mohelno

úvod > dokumenty

Dokumenty

"Projekt" muzea městyse Mohelno

Mohelno z pohledu archeologie
[Petr Knotek, Jitka Kučová]

Historie školy a školství v Mohelně

Z historie fary a kostela v Mohelně

Nejstarší písemná zpráva o Mohelnu

František Palacký o Mohelnu] [Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě]

Augustin Kratochvíl: Archiv městečka Mohelna [Třebíč 1906]

Pamětní kniha městečka Mohelno (ke stažení)
založena v r.1923 a vedena do r. 1934, na začátku stručná historie Mohelna.
Uložena je v Okresním archivu v Třebíči.
(po stažení použijte k prohlížení lokální AcrobatReader - nepoužívejte webový prohlížeč!)

Volební výsledky 1925 a 1928
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a senátu v r. 1925 a obecních voleb v r. 1928

Štěpán Ulman: Dějiny Mohelna [Moravský Krumlov 1930]
Jedna z prvních ucelených publikací o historii Mohelna.
Přestože jsou v ní nepřesnosti a také již překonané nesprávné závěry,
je možno zde najít i mnoho zajímavých informací o naší historii.

Vlastivěda moravská - kapitola o Mohelnu
[Vlastivěda moravská - Dějiny Moravy I - Josef Válka: Středověká Morava; Brno 1991]

Ondřej Nováček: Vinohradnictví v městečku Mohelně

Ondřej Nováček: Kapitoly z hospodářských a sociálních dějin městeček Mohelna a Tasova
[diplomová práce, 1998]