Muzeum Mohelno

úvod > obrázky > historické mapy

Historické mapy

Zde se můžete podívat, jak bylo Mohelno zobrazeno ve starých mapách. Jde o výřezy z map prvního, druhého a třetího vojenského mapování, prováděného pro potřeby rakousko-uherské armády.

I. vojenské mapování proběhlo v letech 1764 až 1768. Je nazýváno také "josefské" - podle císaře Josefa II. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinou na koni a mapovali metodou "a la vue" (česky "od oka"). Z toho vyplývá omezená přesnost. Poznatky zakreslovali do starší mapy J.K.Müllera zvětšené na měřítko 1 : 28 800 (1 vídeňský palec : 400 vídeňským sáhům).

II. vojenské mapování proběhlo v letech 1806 až 1869 z popudu císaře Františka II., proto bývá označováno jako "Františkovo". Předcházelo mu vybudování sítě triangulačních bodů. Výchozím bodem triangulace pro Moravu byla věž chrámu sv.Štěpána ve Vídni. Na Moravě se mapování provádělo v letech 1836-1840. Měřítko výsledné mapy je stejné jako u prvního mapování. Jako součást triangulační sítě byla v r. 1831 postavena i kamenná rozhledna "Babylon" na Zeleném kopci mezi Mohelnem a Kramolínem.

III. vojenské mapování (též "františko-josefské") proběhlo v letech 1869 až 1885. Výsledné mapy jsou v měřítku 1 : 25 000, speciální mapy pak 1 : 75 000. Oproti druhému mapování byly doplněny vrstevnice - dříve se sklon terénu vyznačoval jen tzv. šrafováním (čím větší sklon terénu, tím silnější a hustější šrafy).

Výřezy z map I., II. a III. vojenského mapování nabízíme zde: Mohelno na historických mapách

Kompletní mapy Čech a Moravy si můžete prohlédnout na http://oldmaps.geolab.cz.

Zdroj map:
© 1st and 2nd Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz